چرا کود گوسفند برای ورمی کمپوست خوب نیست؟


در بعضی از کشور های اروپایی مثل دانمارک و هلند  و بخش هایی از کانادا از کود گوسفندبصورت مستقیم استفاده می کنند  چراکه  آنالیز کود گوسفندی این کشورها با کشور ما کاملا متفاوت است. تغذیه گوسفند بر روی انالیز نهایی کود بصورت مستقیم تاثیر میذاره و پر واضح هست که خوراکی که گوسفندان در ایران میخورند با خوراکی که گوسفندان در کشور های سبزی مثل دانمارک میخورند یکسان نیست و لذا کود گوسفندی کشور ما با توجه به اینکه معمولا گوسفند در مراتع خشک پرورش داده میشوند آنالیز خاص خود را دارد و با کود گاوی متفاوت است وبرای پرورش کرم خاکی مناسب نیست .
البته اگر شما از خوراک یکسانی برای گاو و گوسفند استفاده کرده باشید مانعی برای اینکار نیست.

/ 0 نظر / 34 بازدید