بهترین خوراک کرم خاکی برای تولید ورمی کمپوست چیست؟


برای تولید انبوه در ایران بیشتر از کود گاوی شسته شده استفاده میشه که با توجه به قیمت ارزان ان نسبت به انواع خوراک نسبتا بهترین گزینه برای تغذیه کرم ها میباشد که میتوان  ان را با مقداری از کود گوسفندی،تفاله چغندر و نیشکر، خاک اره، قارچ، ضایعات کشاورزی و  غیره مختلوط و استفاده کرد.
البته بسته به اینکه تمرکز شما بر روی ورمی کالچر میباشد ویا ورمی کمپوست این مقادیر متفاوت است.
مطالب زیادی در این رابطه در اینده نزدیک درسایت  قرار خواهد گرفت.
منبع: http://javanehsaz.ir

/ 0 نظر / 39 بازدید