آموزش تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی در منزل


بخاطر داشته باشید هرچند تولید ورمی کمپوست در منزل امریست امکان پذر ولی این روش برای چند دوره امکان پذیر است تا شما مکان مناسب را محیا کنید و کار را به مکان جدید انتقال دهید.
در پست های آینده نکات بیشتری در مورد پرورش کرم خاکی در خانه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 35 بازدید